CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH NGẮN HẠN DÀNH CHO TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN DÀNH CHO HỌC SINH - SINH VIÊN
Triển khai hệ thống ảo hóa Chuyên viên Lập trình Web ASP.NET MVC (1 năm)
Quản trị Windows Server 2012 Chuyên viên Lập trình Web Java (1 năm)
Quản trị hệ thống firewall trên Windows Server Phát triển ứng dụng web ASP.NET MVC với C#
Quản trị hệ thống firewall trên Linux Phát triển ứng dụng web ASP.NET MVC với C# nâng cao
Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây Phát triển ứng dụng web với Java
Triển khai ứng dụng chữ ký số Phát triển ứng dụng web với Java nâng cao
Quản trị CSDL trên SQL Server 2012/2014 Phát triển ứng dụng trên di động
Quản trị CSDL trên MySQL Phát triển ứng dụng trên di động nâng cao
Quản trị CSDL trên Oracle Nhân viên kiểm thử phần mềm (tester)
Quản lý, vận hành hệ thống CNTT Nhân viên kiểm thử phần mềm (tester) nâng cao
Bảo mật & mã hóa dữ liệu trong mạng không dây Lập trình viên PHP & MySQL (5 tháng)
Quản trị hệ thống mạng tích hợp Windows và Linux Lập trình viên PHP & MySQL (3 tháng)
Quản lý, vận hành hệ thống CNTT nâng cao Lập trình viên di động (4 tháng)
Quản trị CSDL nâng cao Lập trình viên di động (3 tháng)
Quản trị hệ thống Linux nâng cao Phát triển ứng dụng Điện toán Đám mây
CÁC KHÓA NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI