STT CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC
1 Một ngày Thiết kế Cơ sở Dữ liệu với SQL Server   02/10/2015 14h00-16h30     Thứ Sáu (3 tiết)
2 Kỹ năng Biên tập Tin bài trên Website  
(Dành cho CBCCVC Quận Cẩm Lệ)
14/09/2015 - 18/09/2015 08h00-17h00     Thứ Hai đến Thứ Sáu
3 Một ngày lập trình với PHP & MYSQL 11-09-2015 14h00-16h30     Thứ Sáu (3 tiết)
4 Lớp Ôn thi tiếng Hàn TOPIK I (TOPIK I - K01B)
Dành cho sinh viên đăng ký học bổng TongMyong - Chương trình Bổ trợ
08/09/2015 - 15/10/2015 8h00 - 10h00     Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm
5 Lớp Ôn thi tiếng Hàn TOPIK I (TOPIK I - K01B)
Dành cho sinh viên đăng ký học bổng TongMyong - Chương trình Chính quy
07/09/2015 - 16/10/2015 Thứ Hai (14h00 - 16h30), Thứ Tư, thứ Sáu (8h00 - 10h30)
CÁC KHÓA NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI