CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB ASP.NET MVC
GIỚI THIỆU
ASP.NET MVC là công nghệ và mô hình tiên tiến mà các công ty phần mềm đang lựa chọn để xây dựng các sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nước ngoài. Nắm bắt xu thế đó, Trung tâm Đào tạo Quốc tế Việt-Hàn xây dựng khóa học “Chuyên viên Lập trình Ứng dụng Web ASP.NET MVC”. Đây là khóa học hiện đại và thực tế với 100% thời gian tại phòng lab, học viên được huấn luyện bởi các giảng viên chuyên về phát triển phần mềm tại các công ty FPT Software, LogiGear...
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2012.
 • Sử dụng thành thạo các công nghệ phát triển web giao diện phẳng như: HTML5, CSS3, Jquery, Bootstrap…
 • Sử dụng C# để phát triển các ứng dụng web ASP.NET MVC.
 • Cập nhật và sử dụng các công nghệ mới của Microsoft để phát triển phần mềm.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành trong các dự án.
 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm tại các công ty phần mềm tại Đà Nẵng.
THỜI LƯỢNG
1 năm (90% thực hành, 10% lý thuyết)
ĐỐI TƯỢNG
 • Sinh viên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông.
 • Học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 có mong muốn phát triển phần mềm.
 • Những người đam mê lập trình phần mềm.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Lập trình web giao diện phẳng hiện đại với HTML5, CSS3, Bootstrap, Jquery.
 • Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2012.
 • Lập trình C#.
 • Lập trình ứng dụng web ASP.NET MVC với C#.
 • Lập trình web service với ASP.NET WEB API.
 • Lập trình ứng dụng Cloud Computing với Microsoft Azure.
 • Lập trình di động.
 • Tham gia dự án phát triển phần mềm.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI