CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CNTT NÂNG CAO
GIỚI THIỆU
Các hệ thống CNTT đang ngày càng gia tăng về phạm vi cũng như độ phức tạp. Do vậy, chuyên viên CNTT tại các tổ chức cần được trang bị các kỹ năng nâng cao để đáp ứng với nhu cầu thực tế. Khóa học “Quản lý, vận hành hệ thống CNTT nâng cao” góp phần giải quyết nhu cầu này.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Quản lý hiệu năng của hệ thống CNTT.
 • Triển khai hệ thống cluster.
 • Quản lý an toàn thông tin cho hệ thống CNTT.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa Quản lý, vận hành Hệ thống CNTT.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Thiết lập và tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống CNTT
 • Chương 2: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống CNTT
 • Chương 3: Thiết lập các chính sách an toàn thông tin
 • Chương 4: Giám sát xâm nhập an toàn thông tin
 • Chương 5: Triển khai các công cụ kiểm tra an toàn thông tin
 • Chương 6: Triển khai hệ thống cluster để nâng cao hiệu năng hệ thống CNTT

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI