CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX NÂNG CAO
GIỚI THIỆU
Khóa học Quản trị Hệ thống Linux nâng cao trang bị cho học viên những kỹ năng quản trị hệ thống mạng lớn, phức tạp và tích hợp đa hệ điều hành. Học viên được học và thực hành 100% tại phòng lab.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Quản trị người dùng tích hợp Active Directory và Samba.
 • Quản trị Apache Web Server.
 • Quản trị Tomcat Web Server tích hợp kết nối MySQL.
 • Triển khai hệ thống thư điện tử với Postfix.
 • Triển khai hệ quản trị CSDL MySQL trên Linux.
 • Triển khai hệ quản trị CSDL Oracle trên Linux.
THỜI LƯỢNG
80 giờ (Lý thuyết: 20 giờ, Thực hành: 60 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa Quản trị hệ thống mạng Linux (LPI1&2).
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Quản trị người dùng đa hệ điều hành
 • Chương 2: Quản trị và bảo mật Apache Web Server
 • Chương 3: Quản trị và bảo mật Tomcat Web Server
 • Chương 4: Quản trị và bảo mật thư điện tử với Postfix
 • Chương 5: Quản trị hệ thống đa máy chủ CSDL MySQL
 • Chương 6: Triển khai hệ quản trị CSDL Oracle trên Linux
 • Chương 7: Theo dõi, giám sát hệ thống và dịch vụ trên Linux

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI