CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG FIREWALL TRÊN LINUX
GIỚI THIỆU
Song song với firewall trên Windows, nhiều cơ quan đơn vị cũng đã được trang bị hệ thống firewall trên Linux nhằm giảm sự lệ thuộc vào Microsoft và hạn chế rủi ro cửa hậu (back door). Khóa học Quản trị Hệ thống Firewall trên Linux sẽ giúp học viên làm chủ firewall trên Linux. Học viên được học và thực hành 100% tại phòng lab.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Cài đặt hệ thống firewall trên Linux.
 • Triển khai các luật ngăn chặn xâm nhập trái phép.
 • Triển khai hệ thống firewall hai lớp.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố trên hệ thống firewall.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Tổng quan về các giải pháp firewall trên Linux
 • Chương 2: Kích hoạt hệ thống firewall trên Linux
 • Chương 3: Xây dựng tập luật trên Linux bằng dòng lệnh
 • Chương 4: Thiết kế, triển khai hệ thống firewall 2 lớp
 • Chương 5: Chuẩn bị hệ thống firewall Linux dự phòng
 • Chương 6: Theo dõi, vận hành và khắc phục sự cố

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI