CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG FIREWALL TRÊN WINDOWS
GIỚI THIỆU
Hiện nay, phần lớn các cơ quan đơn vị đều đã được triển khai hệ thống firewall nhằm ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp vào tài nguyên dữ liệu của đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo firewall hoạt động một cách hiệu quả, người quản trị hệ thống cần phải được trang bị những kỹ năng cần thiết. Khóa học Quản trị Hệ thống Firewall trên Windows ra đời nhằm giải quyết yêu cầu đó.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Cài đặt hệ thống firewall trên Windows Server.
 • Triển khai các luật (rule) cần thiết nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép.
 • Triển khai hệ thống firewall hai lớp.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố trên hệ thống firewall.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Tổng quan về các giải pháp firewall trên Windows
 • Chương 2: Cài đặt phần mềm firewall MS ISA or TMG trên Windows Server
 • Chương 3: Xây dựng tập luật quản trị firewall
 • Chương 4: Thiết kế, triển khai hệ thống firewall 2 lớp
 • Chương 5: Chuẩn bị hệ thống firewall dự phòng
 • Chương 6: Theo dõi, vận hành và khắc phục sự cố

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI