CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2012
GIỚI THIỆU
Quản trị Windows Server 2012 là khóa học trang bị cho học viên kỹ năng cài đặt hệ điều hành máy chủ Microsoft phiên bản mới nhất, triển khai các dịch vụ mạnh mẽ trên phiên bản cập nhật này tại đơn vị. Học viên được học và thực hành 100% tại phòng lab.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 lên máy chủ.
 • Triển khai các dịch vụ cần thiết như: DNS, FTP, Active Directory, Mail, Web…
 • Tích hợp Windows Server 2012 vào hệ thống mạng sở tại
 • Theo dõi, vận hành các dịch vụ trên Windows Server 2012
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Giới thiệu về Windows Server 2012
 • Chương 2: Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012
 • Chương 3: Triển khai các dịch vụ trên Windows Server 2012
 • Chương 4: Kết nối Windows Server 2012 vào hệ thống mạng của đơn vị
 • Chương 5: Theo dõi, vận hành và khắc phục sự cố

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI