CHƯƠNG TRÌNH HỌC
BẢO MẬT & MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG MẠNG KHÔNG DÂY
GIỚI THIỆU
Mạng không dây (Wireles Network) đang ngày càng trở nên phổ biến và được triển khai rộng rãi trong hầu hết các tổ chức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều các công cụ nghe lén, thu thập, đánh cắp mật khẩu và các thông tin cá nhân quan trọng. Vậy làm thế nào để hạn chế tối đa rủi ro đó, khóa học “Bảo mật & mã hóa dữ liệu trong mạng không dây” giúp bạn tìm thấy câu trả lời.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu rõ về nguy cơ mất mát dữ liệu cá nhân trong mạng không dây.
 • Hiểu rõ và sử dụng các công cụ bảo mật mạng không dây.
 • Hiểu rõ và sử dụng các công cụ mã hóa dữ liệu trong mạng không dây.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Các nguy cơ của người dùng mạng không dây
 • Chương 2: Một số phương pháp và công cụ thu thập thông tin user trong mạng không dây
 • Chương 3: Phương pháp bảo mật mạng không dây
 • Chương 4: Mã hóa dữ liệu trong mạng không dây
 • Chương 5: Triển khai hệ thống phát hiện xâm nhập mạng không dây

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI