CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG TÍCH HỢP WINDOWS VÀ LINUX
GIỚI THIỆU
Có một thực tế hiện nay là các tổ chức đang sở hữu một hệ thống mạng bao gồm các máy chủ chạy đa hệ điều hành Windows và Linux. Do vậy, để quản trị và vận hành tốt hệ thống này, đòi hỏi chuyên viên CNTT phải làm chủ môi trường mạng tích hợp. Khóa học “Quản trị hệ thống mạng tích hợp Windows và Linux” ra đời để giải quyết yêu cầu đó.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu rõ các thành phần, kiến trúc mạng đa hệ điều hành.
 • Triển khai được hệ thống mạng đa hệ điều hành.
 • Quản trị được hệ thống mạng đa hệ điều hành.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố trên hệ thống đa hệ điều hàn.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Kiến trúc mạng đa hệ điều hành
 • Chương 2: Thiết lập hệ thống mạng đa hệ điều hành
 • Chương 3: Chia sẻ tài nguyên giữa Windows và Linux
 • Chương 4: Triển khai các dịch vụ trong môi trường mạng tích hợp
 • Chương 5: Quản trị hệ thống mạng tích hợp
 • Chương 6: Theo dõi và khắc phục sự cố

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI