THÔNG BÁO
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ẢO HÓA
GIỚI THIỆU
Triển khai Hệ thống Ảo hóa là khóa học trang bị cho học viên kỹ năng cài đặt, triển khai hệ thống ảo hóa nhằm khai thác tối đa nền tảng phần cứng máy chủ tại đơn vị. Học viên được học và thực hành 100% tại phòng lab.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Cài đặt phần mềm ảo hóa máy chủ.
 • Tạo và cấu hình máy chủ ảo.
 • Cài đặt hệ điều hành lên máy chủ ảo.
 • Triển khai các dịch vụ lên máy chủ ảo.
 • Tích hợp máy chủ ảo vào hệ thống mạng của đơn vị.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống ảo hóa
 • Chương 2: Ảo hóa máy trạm
 • Chương 3: Ảo hóa máy chủ
 • Chương 4: Cài đặt hệ điều hành và triển khai dịch vụ trên máy ảo
 • Chương 5: Kết nối máy chủ ảo vào hệ thống mạng của đơn vị
 • Chương 6: Vận hành máy chủ ảo

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI