TIN TỨC
Tổ chức thành công khóa học: "Thiết kế Cơ sở dữ liệu với SQL Server"

Số lượng sinh viên chính thức tham dự buổi học là 22 (trên tổng số đăng ký là 33). Sinh viên vắng nhiều là do trùng với lịch đào tạo của công ty BrainyX. Mặc dù vậy, tất cả các bạn đều tập trung học tập, chăm chú lắng nghe và luyện thực hành một cách chăm chỉ. Kết quả, 100% sinh viên đều thực hiện thành công tất cả các bài lab quan trọng của buổi học do giảng viên đã đưa ra liên quan đến việc tạo lập và thao tác với cơ sở dữ liệu bằng các câu lệnh SQL.

Qua thông tin phản hồi của sinh viên tham dự khóa học, 95.5% (21/22) sinh viên hài lòng về nội dung của buổi học. Trong đó, 45.5% là tỉ lệ sinh viên rất hài lòng. Kết quả này cho thấy rằng hầu hết sinh viên tham dự đánh giá rất cao tính thực tiễn của buổi học.
Các hoạt động liên quan đến việc tổ chức buổi học như tạo poster quảng bá, ghi danh đăng ký, ổn định tổ chức, bắt đầu và kết thúc buổi học đúng giờ… được sinh viên đánh giá rất cao với tỉ lệ 91 %.
Với tỉ lệ 95.5% sinh viên hài lòng về trang thiết bị hỗ trợ thực hành, cho thấy rằng phòng lab B206 (có bật điều hòa) là điều kiện thực hành tốt cho các bạn sinh viên tham gia khóa học về SQL Server. Trung tâm Đào tạo Quốc tế đánh giá rất cao sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Trung tâm Công nghệ Thông trong việc đảm bảo phòng lab B206 hoạt động ổn định. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của Phòng Hành chính Quản trị, đặc biệt là việc bật điều hòa để hỗ trợ các em thực hành trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bằng cách này, tỉ lệ sinh viên hài lòng về phòng học thực hành đã đạt đến 95.5%.
Trong tương lai rất gần, Trung tâm Đào tạo Quốc tế dự kiến sẽ tổ chức buổi học miễn phí tiếp theo với chủ đề “Tạo ứng dụng web ASP.NET MVC đầu tiên”. Đây là công nghệ lập trình web cập nhật hiện nay và được các công ty phần mềm đặc biệt chú ý.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG BÁO, TIN TỨC ĐÃ ĐƯA